Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
ιδιαίτερα μαθηματικά Μαρούσι

online μαθήματα

Μαθηματικά
Ιδιαίτερα μαθήματα
Σε 3μελή group

Συνδέσου από το σπίτι 

Διαγωνίσματα

Γ Γυμνασίου

1. Διαγώνισμα 1ο Κεφάλαιο Άλγεβρας

2. Διαγώνισμα 1ο κεφάλαιο Γεωμετρίας

3. Διαγώνισμα 2ο κεφάλαιο Άλγεβρας

4. Διαγώνισμα Eπαναληπτικό

5. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

6. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

7. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

8. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

Β Γυμνασίου

1. Διαγώνισμα 1ο -2o Κεφάλαιο Άλγεβρας

2. Διαγώνισμα 1ο Κεφάλαιο Γεωμετρίας

3. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

4. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

5. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

6. Διαγώνισμα Επαναληπτικο

7. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

8. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

Α Γυμνασίου

1. Διαγώνισμα 1ο-2ο κεφάλαιο (Πραγματικοι αριθμοί-Κλάσματα)

2. Διαγώνισμα 4ο κεφάλαιο (Εξισώσεις)

3. Διαγώνισμα 5ο κεφάλαιο (Ποσοστά)

4. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

5. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

6. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

7. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

8. Διαγώνισμα Επαναληπτικό

designed by Sotiris Avdalas