Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
ιδιαίτερα μαθηματικά Χαλάνδρι

online μαθήματα

Μαθηματικά
Ιδιαίτερα μαθήματα
Σε 3μελή group

Συνδέσου από το σπίτι 

Διαγωνίσματα Α Λυκείου

άλγεβρα

1. Διαγώνισμα 2o κεφάλαιο

2. Διαγώνισμα Παράγραφοι (Απόλυτα-Ρίζες)

3.Διαγώνισμα 2ο κεφάλαιο

4.Διαγώνισμα 3ο κεφάλαιο

5. Διαγώνισμα 3ο-4ο κεφάλαιο (Εξισώσεις-Ανισώσεις)

6. Διαγώνισμα 3ο-4ο κεφάλαιο (Εξισώσεις-Ανισώσεις)

7.Διαγώνισμα 5ο κεφάλαιο (Ακολουθίες)

8.Διαγώνισμα 6ο κεφάλαιο (Συναρτήσεις)

9.Διαγώνισμα Επαναληπτικό

Γεωμετρία

1. Διαγώνισμα 3o κεφάλαιο

2. Διαγώνισμα 3o κεφάλαιο

3. Διαγώνισμα 3o-4ο κεφάλαιο

4. Διαγώνισμα 4o κεφάλαιο

5. Διαγώνισμα 5o κεφάλαιο

6. Διαγώνισμα 5o κεφάλαιο

7.Διαγώνισμα Επαναληπτικό

8.Διαγώνισμα Επαναληπτικό

9.Διαγώνισμα Επαναληπτικό

10.Διαγώνισμα Επαναληπτικό

10.Διαγώνισμα Επαναληπτικό

designed by Sotiris Avdalas